نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد امام جواد (ع)

میلاد امام جواد (ع)


امام جوادعلیه السلام: سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکلات آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.