نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد امام رضا (ع)

میلاد امام رضا (ع)


امام صادق علیه ‏السلام :

هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد شود و گویند: برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد.