نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میلاد امام هادی (ع)

میلاد امام هادی (ع)


امام هادی (ع): تواضع و فروتنی چنان است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو آن کنند.