نشست ارزیابی زیست محیطی مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان برگزار شد.

نشست ارزیابی زیست محیطی مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان برگزار شد.


نظر به نگرانی های ابراز شده از طرف کارشناسان و صاحب نظران، اولین نشست علمی-تخصصی ارزیابی ضرورت و عوارض زیست محیطی مالچ پاشی نفتی در دشت آزادگان (منطقه بیت کوصر خوزستان) از ساعت 91 الی 22 روز شنبه 03 فروردین با حضور صاحب نظران و دانشمندان برگزار شد. در این نشست، پس (FIrBS) دانشگاهها و موسسات مرتبط با موضوع در قالب کارگروه تنوع زیستی اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران از ارائه گزارش روند اجرایی کنونی توسط دست اندر کاران فرآیند مالچ پاشی در منطقه و نیز ارائه گزارش کوتاهی از تبعات زیست محیطی و دراز مدت این اقدام، اعضا نشست بر ضرورت بازنگری فرآیند بررسی های مبتنی بر قواعد و راهکارهای استاندارد و ارزیابی امکان استفاده از راهکارهای جایگزین مانند بهره مندی از مزیت های مالچ های غیرنفتی با تبعات محیط زیستی کمتر در این اکوسیستم شکننده و منحصربفرد، تاکید نمودند. از اینرو، توصیه تخصصی شرکت کنندگان در نشست، ضررت توقف فرآیند اجرائی مالچ پاشی در منطقه مورد نظر و انجام بررسی های ضروری در این زمینه عنوان شد. همچنین، تهیه گزارش فنی از طرح مالچ پاشی و تبعات کوتاه مدت و دراز مدت آن روی اکوسیستم، تنوع زیستی و گونه های گیاهی و جانوری منحصربفرد منطقه با مشارکت متخصصان تنوع زیستی کشور و مشاوران اجرائی طرح، در دستور کار کارگروه تنوع زیستی اتحادیه قرار گرفت.

 

 

آدرس کوتاه :