نشست آموزشی دانشجویان بین المللی پردیس علوم

نشست آموزشی دانشجویان بین المللی پردیس علوم


 

نشست آموزشی دانشجویان بین المللی پردیس علوم روز یکشنبه 16 اسفند ماه از ساعت 14 تا 16 در محل سالن دکتر پیرالهی برگزار می شود.

 

آدرس کوتاه :