نشست آموزشی دانشجویان بین المللی پردیس علوم برگزار شد.

نشست آموزشی دانشجویان بین المللی پردیس علوم برگزار شد.


نشست آموزشی دانشجویان بین المللی هر سه مقطع روز یکشنبه ۱۶ اسفند ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل سالن دکتر پیرالهی توسط دفتر بین الملل پردیس علوم برگزار شد. در این نشست اطلاعات مورد نیاز آموزشی، پژوشی، دانشجویی و رفاهی مورد نیاز در طول تحصیل در پردیس علوم دانشگاه تهران برای این دانشجویان ارایه شد. علاوه بر معرفی بخش‌های مختلف و خدمات آن واحدها، مسایل و نظرات دانشجویان غیایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست هیات رئیسه پردیس علوم و معاونین بین الملل دانشکده‌ها حضور داشتند.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :