نشست تقدیر از زحمات یکساله دبیران انجمنها و تشکلهای دانشجویی دانشکدگان علوم و اساتید محترم مشاور آنها

نشست تقدیر از زحمات یکساله دبیران انجمنها و تشکلهای دانشجویی دانشکدگان علوم و اساتید محترم مشاور آنها


به منظور قدردانی از زحمات یکساله و همچنین آشنایی بیشتر با فعالیتها، توانمندیها و پیشنهادات انجمن‌های علمی، کانون‌ها و تشکلهای اسلامی دانشجویی دانشکدگان علوم، جلسه‌ای در روز یکشنبه مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۴۰۳ از ساعت ۱۱ الی ۱2 در محل سالن پیرالهی این دانشکدگان با حضور رییس دانشکدگان علوم، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان، دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی و اساتید مشاور ایشان، دبیران تشکلهای اسلامی و کانونهای دانشجویی دانشکدگان علوم برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌های انجمنها و تشکلها در سال 1402، از انجمن‌ها و تشکلهای برتر و اساتید مشاور ایشان تقدیر بعمل آمد و هدایایی به ایشان تقدیم شد. همچنین نقطه نظرات و پیشنهادات حضار برای بهبود فرآیندها مطرح شد.

اسامی انجمنها و تشکلهای برتر عبارتند از: بسیج دانشجویی دانشکدگان علوم، انجمن علمی دانشجویی ریاضی، انجمن علمی دانشجویی آمار، انجمن علمی دانشجویی شیمی، انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی.

 

 

آدرس کوتاه :