نشست دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم

نشست سالانه دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم روز دوشنبه هفتم اسفند 1396 در سالن پیرالهی با حضور هیات رئیسه پردیس علوم و دانشجویان بین الملل و نمایندگان بخشهای مختلف پردیس علوم برگزار خواهد شد.

از همه دانشجویان بین المللی پردیس علوم برای حضور در این نشست صمیمانه دعوت می شود.

آدرس کوتاه :