نشست دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم

نشست دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم


نشست سالانه دانشجویان غیر ایرانی پردیس علوم روز دوشنبه هفتم اسفند 1396 در سالن پیرالهی با حضور هیات رئیسه پردیس علوم و دانشجویان بین الملل و نمایندگان بخشهای مختلف پردیس علوم برگزار خواهد شد.

از همه دانشجویان بین المللی پردیس علوم برای حضور در این نشست صمیمانه دعوت می شود.

آدرس کوتاه :