نشست علمی: بررسی و ارائه پیشنهادات برای فصل آموزش عالی،در برنامه هفتم توسعه

نشست علمی: بررسی و ارائه پیشنهادات برای فصل آموزش عالی،در برنامه هفتم توسعه


 نشست علمی: بررسی و ارائه پیشنهادات برای فصل آموزش عالی،در برنامه هفتم توسعه

سخنران: دکتر فاطمه واعظ جوادی (عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران) 

زمان: دوشنبه،۲۴ مهرماه~ساعت ۱۴:۴۵

مکان: پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکدگان علوم، سالن پیرالهی (پشت دفتر آموزش دانشکدگان) 

همراه با پرسش و پاسخ

حضور همه دانشجویان گرامی آزاد است. 

تلفن جهت هماهنگی بیشتر: ٠۹٠۱۶۱۱۱۵۳۴

 

 

آدرس کوتاه :