نشست کاردار فرهنگی هلند با مسئولین پردیس علوم

نشست کاردار فرهنگی هلند با مسئولین پردیس علوم


کاردار فرهنگی سفارت هلند در تاریخ سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه در جلسه‌ای با معاونین آموزشی و پژوهشی و مشاور بین الملل پردیس علوم و نمایندگان محترمی از دانشکده فیزیک و شمی و بیوتکنولوژی شرکت کردند. در این جلسه ایشان به پرسش‌های مطرح در ارتبط با چگونگی تسهیل و تسریع تبادلات علمی با مراکز آموزش عالی هلند پاسخ گفتند. ایشان تبادلات علمی را الویت دوم ارتبط با ایران بعد از تبادلات اقتصادی از دیدگاه کشور هلند نام بردند. همچنین ایشان توضیحاتی را در زمینه سیستم آموزشی-پژوهشی این کشور و نیز مراکز حمایت کننده پژوهش در این کشور ارایه کردند.

 

آدرس کوتاه :