نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی / دانشجو: وحید اناری

نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی / دانشجو: وحید اناری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: نوترینو با جرم متغیر در فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی

دانشجو: وحید اناری
رشته: فیزیک ذرات بنیادی

استاد راهنما: دکتر حسین محسنی سجادی

زمان: چهارشنبه – 97/7/11 – ساعت 13
مکان : سالن سخنرانی‌های عمومی دانشکده فیزیک

چکیده:
نوترینو یکی از اسرارآمیزترین ذرات در مدل استاندارد ذرات بنیادی است. مدت‌ها گمان بر این بود که نوترینوها ذرات بدون جرمی هستند که تنها برهمکنش ضعیف دارند. اما با توجه به آزمایش‌های اخیر مشخص شده است که طعم نوترینو نوسان می‌کند و این نشانه‌ی جرم‌دار بودن آنها است. در کنار این موضوع، وجود نوترینوی راست-دست که می‌تواند کاندیدایی برای ماده تاریک محسوب شود‏ نیز مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر،‎ با در نظر گرفتن برهمکنش بین نوترینوها و میدان‏‌های‌‎ اسکالر مدل‌هایی تحت عنوان نوترینو با جرم متغیر در پاسخ به مسأله‌ی انرژی تاریک ارائه شده است. اما در این مدل‌ها نوترینوها پس از غیر نسبیتی شدن، به صورت ناگت نوترینو چگالیده و منجر به ناپایداری می‌شوند. در این رساله با بهره‌گیری از شکست خود به خودی تقارن در مدل‌های نوترینو با جرم متغیر، مانع ایجاد ناگت نوترینو و ناپایداری‏‌ها شده‌ایم. سپس با اضافه کردن یک میدان اسکالر کمکی و در نظر گرفتن جفت‌شدگی غیر کمینه‌ی گرانشی، یک جواب دوسیته‌ی پایدار برای جهان معرفی می‌کنیم. 

آدرس کوتاه :