هشتمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

هشتمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر


"هشتمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر"

زمان: دوشنبه ۱۳۹۵/۳/۳

مکان: کتابخانه مرکزی، تالار علامه امینی

جهت دریافت دعوتنامه به دفتر شاهد و ایثارگر پردیس علوم مراجعه فرمایید.

 

آدرس کوتاه :