هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان


 

هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان آذر ماه 1402 برگزار می شود.

آدرس وب سایت همایش: ysf-persia.com

 

 

 

آدرس کوتاه :