همایش آشنایی با جستجوگر SciFinder برگزار شد.

همایش آشنایی با جستجوگر SciFinder برگزار شد.


همایش آشنایی با جستجوگر SciFinder ، با رویکرد آشنایی اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی دانشگاه تهران با سامانه SciFinder ، توسط مؤسسه نسیم ایمان به همت و همیاری هیأت رئیسه دانشکده شیمی در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۹۶ در سالن دهشور برگزار شد. گفتنی است که این سامانۀ جستجو، پایگاه داده‌ای متشکل از بانک‌های اطلاعاتی متعدد و کاربردی برای ترکیبات شیمیایی و گسترش مرزهای دانش در حوزه تحقیقات است. این پایگاه می‌تواند در بسیاری از رشته‌های علمی مانند شیمی، زیست شناسی، زیست فناوری، پزشکی، کشاورزی، زمین شناسی، مهندسی مواد و... مورد استفاده محققین قرار گیرد. در پی این همایش کارگاه دو روزه‌ای نیز برای آشنایی عملیاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دایر شد تا آشنایی عملیاتی و کاربردی با این سامانه حاصل شود. امید است که با یاری خداوند متعال و افزایش دسترسی به پایگاه‌های علمی و منابع جستجوی سامانه یافته، گامی بزرگ برای تحقیقات در حوزه‌های مرتبط با شیمی و در جهت تعالی و توسعه کشور برداشته شود.

آدرس کوتاه :