همایش آشنایی با رشته های علوم پایه - پردیس علوم دانشگاه تهران

همایش آشنایی با رشته های علوم پایه - پردیس علوم دانشگاه تهران


پردیس علوم دانشگاه تهران به عنوان مهد علوم پایه کشور و همچنین با سابقه ترین موسسه آموزش عالی در زمینه علوم پایه درمنطقه خاورمیانه، همایش آشنایی با رشته های علوم پایه را برگزار می کند.

این همایش جهت آشنایی دانش آموزان کنکوری با رشته های علوم پایه دانشکده های پردیس علوم، وضعیت تحصیلی این رشته ها و آینده شغلی آنها در ساعت ۹ صبح روز ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ در سالن دهشور پردیس علوم برگزار می گردد. رشته های تحصیلی به تفکیک دانشکده عبارتند از:

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر: رشته های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر

دانشکده زمین شناسی: رشته زمین شناسی

دانشکده زیست شناسی: رشته های زیست فناوری، زیست شناسی- سلولی و ملکولی، میکروبیولوژی، زیست شناسی- علوم گیاهی، زیست شناسی- علوم جانوری

دانشکده شیمی: رشته های شیمی محض و کاربردی

دانشکده فیزیک: رشته های فیزیک و فیزیک مهندسی

گروه بیوتکنولوژی: رشته دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی

 

آدرس کوتاه :