همایش تکامل: تاریخ و آموزش برگزار شد

همایش تکامل: تاریخ و آموزش برگزار شد


همایش تکامل: تاریخ و آموزش به مناسبت روز جهانی داروین با همکاری دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران در سالن شهید دهشور پردیس علوم برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :