همایش خانواده و دانشگاه در دانشکدگان علوم برگزار شد

همایش خانواده و دانشگاه در دانشکدگان علوم برگزار شد


مراسم جشن والدین نودانشجویان کارشناسی با هدف آشنایی خانواده ها با دانشکده ها، اساتید وامکانات آموزشی، فرهنگی و رفاهی؛ روز یکشنبه 1402/7/23  از ساعت 9 تا 11:30 در محل سالن دهشور دانشکدگان علوم برگزار شد. در این مراسم که با همراهی 122 خانواده و 201 نفر از والدین و با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشکدگان علوم برگزار شد؛ آقای دکتر عامری ریاست محترم دانشکدگان ضمن خوشامدگویی به معرفی فعالیت حوزه های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، رفاهی وخدماتی پرداختند. همچنین مسئول دفتر مشاوره وارتقای تحصیلی فعالیتها و خدمات روانشناختی این حوزه وچگونگی ارتباط با مرکز مشاوره دانشگاه تهران را معرفی نمودند. در ادامه آقای دکتر به پژوه استاد محترم دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران با محوریت "ارتقای سواد سلامت روان واهمیت روابط انسانی" سخنرانی داشتند. در پایان به سوالات والدین شرکت کننده پاسخ داده شد.  همچنین والدین محترم با تکمیل فرم عضویت انجمن خانواده در این انجمن عضو شدند.

 

آدرس کوتاه :