نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی

هیئت علمی


 
در حال حاضر دانشکده فیزیک دارای 26 عضو هیأت علمی با رتبه‌های ذیل می‌باشد: 
 
 

تعداد اعضای هیأت علمی

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

26

7

11

8

-


 
 
 

اعضای هیأت علمی بخش اتمی و مولکولی

نام خانوادگی و نام

رتبه­ علمی

تلفن

پست الکترونی

آقا میر

مجتبی فرزین

استاد

8603

aghamir@khayam.ut.ac.ir

حسنی

خسرو

استادیار

8630

hassanikh@ut.ac.ir

قربان زاده

عطا ملک

دانشیار

8624

ghorbanzadeham@ut.ac.ir

کوهیان

عطاالله

دانشیار

8658

kouhian@khayam.ut.ac.ir

نهال

ارشمید

دانشیار

8639

nahal@ut.ac.ir

 

اعضای هیأت علمی بخش حالت جامد

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

ارضی

عزت اله

استاد

8619

arzi@khayam.ut.ac.ir

سپهری نیا

رضا

استادیار

8617

sapahrinia@ut.ac.ir

سررشته داری

فرخ

استادیار

8761

f.sarreshtedari@ut.ac.ir

سوالونی

هادی

استاد

8646

savaloni@khayam.ut.ac.ir

صابری

عباسعلی

استادیار

8633

ab.saberi@ut.ac.ir

عبدی

یاسر

دانشیار

8610

y.abdi@ut.ac.ir

محمدی زاده

محمدرضا

دانشیار

8611

zadeh@ut.ac.ir

میری

میرفائز

استادیار

8659

Mirfaez_miri@ut.ac.ir

واعظ علایی

مهدی

استادیار

8642

smvaez@ut.ac.ir

 
 

اعضای هیأت علمی بخش هسته ­ای

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

بایگان

شهریار

استاد

8626

bayegan@khayam.ut.ac.ir

مشفق

حمیدرضا

استاد

8667

hmoshfegh@ut.ac.ir

مهجور شفیعی

مسعود

دانشیار

8626

mmshafiei@ut.ac.ir

 
 
 

اعضای هیأت علمی بخش ذرات بنیادی

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

ابراهیم

هاجر

استادیار

8619

hebrahim@ut.ac.ir

دلدار

صدیقه

دانشیار

8617

sdeldar@khayam.ut.ac.ir

محسنی سجادی

حسین

دانشیار

8646

mohseni@ut.ac.ir

مدرس

مجید

استاد

8633

modarres@khayam.ut.ac.ir

 
 
 

اعضای هیأت علمی بخش گرانش و فیزیک نجومی

نام خانوادگی و نام

رتبه ­علمی

تلفن

پست الکترونی

احمدی

ناهید

استادیار

8656

nahmadi@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

فاطمه

دانشیار

8643

fshojai@ut.ac.ir

شجاعی باغینی

علی

دانشیار

8628

ashojai@ut.ac.ir

عباسی

امیرمسعود

دانشیار

8635

amabasi@khayam.ac.ir

نوری زنوز

محمد

دانشیار

8653

nouri@ut.ac.ir

نوربالا

مهدیار

استادیار

8762

mnoorbala@ut.ac.ir

 
* تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.