نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی فیزیک

هیئت علمی فیزیک


 
بخش فیزیک اتمی و مولکولی
 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن آدرس الکترنیک
1 آقامیر سیدمجتبی فرزین استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir
2 حسنی خسرو استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir
3 قربان زاده عطا ملک دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir
4 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir
5 نهال ارشمید دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir
 
بخش فیزیک حالت جامد
 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن آدرس الکترنیک
1 سپهری نیا رضا استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir
2 سررشته داری فرخ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir
3 سوالونی هادی استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir
4 صابری عباس علی استادیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir
5 عبدی یاسر دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir
6 محمدی زاده محمدرضا دانشیار 8611 zadeh@ut.ac.ir
7 میری میر فائز استادیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir
8 واعظ علائی سید مهدی استادیار 8642 smvaez@ut.ac.ir
 
بخش فیزیک ذرات بنیادی
 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن آدرس الکترنیک
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir
2 دلدار صدیقه دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir
3 محسنی سجادی حسین دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir
4 مدرس مجید استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir
 
بخش فیزیک گرانش و فیزیک نجومی
 
ردیف نام خانوادگی نام رتبه ­علمی تلفن آدرس الکترنیک
1 شجاعی باغینی فاطمه دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir
2 عباسی امیرمسعود دانشیار 3644 amabasi@ut.ac.ir
3 نوربالا تفتی مهدیار استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir
4 نوری زنوز محمد دانشیار 8653 nouri@ut.ac.ir
 
تلفن‌ها داخلی است و برای تماس از خارج از دانشگاه در ابتدای آن 6111 اضافه می‌شود.