نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد حسابداری

واحد حسابداری


واحد حسابداری پردیس شامل رئیس، معاون و کارشناسان است که خدمات ذیل را ارائه می‌دهند:
- سرپرستی حسابداری مؤسسات و مراکز پژوهشی دانشکده‌های پردیس علوم 
- سرپرستی حسابداری گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های پردیس علوم
- سرپرستی حسابداری دایره لیست و پرداخت حقوق و مزایای اساتید و کارکنان 
- سرپرستی تنظیم حساب‌های مالی پردیس و ایجاد ارتباط با امور مالی دانشگاه
- واریز اسناد هزینه از محل تنخواه دریافتی از امور مالی دانشگاه
- سرپرستی واحد درآمد شهریه دانشجویی نوبت دوم و شبانه
- بررسی حساب‌های مالی پردیس با امور مالی دانشگاه و رفع مغایرت‌های احتمالی
- بررسی امور پرداخت‌ها و مطابقت با قوانین و مقررات و آئین‌نامه مالی و معاملات دانشگاه
 - تهیه و تنظیم لیست‌های حق‌التدریس، تهیه و تنظیم کلیه کارهای پژوهشی اساتید، گرانت و طرح‌های نوع ششم
- تهیه و تنظیم کلیه کارها در خصوص حساب عمومی و عمرانی و رفع مغایرت احتمالی و ارسال اسناد به اداره کل امور مالی و مغایرت بانکی 
تهیه و تنظیم اسناد حساب اختصاصی و رفــع مغـــایرت و ارسال اسناد و کلیه کارها در خصوص شهریه دانشجویان نوبت دوم و شبانه و غیره
امور پشتیبانی
شرح وظایف اداره پشتیبانی پردیس علوم به شرح ذیل می‌باشد:
نقلیه 
- تنظیم و هماهنگی زمان انجام مأموریت‌های علمی و تدارک وسیله نقلیه مورد نیاز   
- تنظیم و هماهنگی راننده‌ها و وسایل نقلیه برای مأموریت‌های اداری داخل شهر 
- رفع عیب و آماده کردن خودروهای پردیس جهت انجام مأموریت‌های شهری و برون شهری 
- تنظیم احکام رانندگان جهت اعزام به مأموریت‌ها
تأسیسات 
- ارجاع امور تأسیساتی به واحد تأسیسات و انجام بر طبق درخواست‌های رسیده و اولویت‌بندی آنها 
- تهیه درخواست تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای واحد تأسیسات و سیستم سرمایش و گرمایش پردیس 
- پیگیری و رفع اشکال  امور مخابراتی و تلفن‌های پردیس
- هماهنگی با پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنان مطابق نیاز پردیس جهت انجام اموری که از طریق تأسیسات پردیس امکان انجام آن وجود ندارد
امور انتظامات و حراست  
- نظارت بر عملکرد واحد انتظامات و هماهنگی امور حراستی پردیس 
- هماهنگی با اداره کل انتظامات و حراست دانشگاه جهت ورود و خروج پیمانکاران شاغل در پردیس به فضاهای عمومی پردیس و دانشکده‌ها در مواقع لزوم و ضرورت  
خدمات 
- هماهنگی نیروهای خدماتی پردیس در انجام وظایف به نحو شایسته
- نظارت و بازدیدهای دوره‌ای از واحدها   
امور جاری و عمرانی
- تهیه و تنظیم مکاتبات مربوط به حوزه پشتیبانی  
- پشتیبانی اجرایی در برگزاری مراسم مختلف پردیس 
- هماهنگی با اداره کل پشتیبانی دانشگاه در اجرای طرح‌های عمرانی در پردیس 
- رسیدگی فوری در امور غیرمترقبه (حوادث) مانند آتش‌سوزی، قطع برق، ترکیدگی لوله آب یا فاضلاب، تخریب‌های ساختمانی و...
- بررسی تعمیرات اساسی و عمرانی پردیس در فضاهای عمومی و دانشکده‌ها 
- ارجاع کارهای مورد نیاز پردیس به پیمانکاران مختلف ساختمانی، برق، مخابرات و تأسیسات و تعیین حدود کار آنها  
- بازدیدهای دوره‌ای از نقاط مختلف پردیس و ارائه گزارش به مسئولین پردیس  در جهت رفع مشکلات مختلف
- رسیدگی در جهت بررسی و پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن ساختمان‌های عمومی پردیس علوم در خارج از پردیس اصلی دانشگاه