نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واحد حسابداری

واحد حسابداری


 

واحد حسابداری

این واحد، خدمات حسابداری، امور دریافتها، پرداختهای مربوط به حقوق کارکنان، حق التدریس و حق التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز را ارائه می نماید.

شرح وظایف:

- سرپرستی حسابداری موسسات و مراکز پژوهشی دانشکده های پردیس علوم

- سرپرستی حسابداری گروههای آموزشی و دانشکده های پردیس علوم

- سرپرستی حسابداری دایره لیست و پرداخت حقوق و مزایای اساتید محترم و کارکنان گرامی

- سرپرستی تنظیم حسابهای مالی پردیس و ایجاد ارتباط با امور مالی دانشگاه

- واریز اسناد هزینه از محل تنخواه دریافتی از امور مالی دانشگاه

- سرپرستی واحد درآمد شهریه دانشجویی نوبت دوم و شبانه و غیره

- بررسی حسابهای مالی پردیس با امور مالی دانشگاه و رفع مغایرتهای احتمالی

- بررسی امور پرداختها و مطابقت با قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معاملات دانشگاه

  • ·         معاون: حمید اسدی

-         شرح وظایف: تهیه و تنظیم لیست های حق التدریس و غیره و انجام کلیه کارهای مربوط به پرداخت حقوق و مزایای اساتید محترم و کارکنان، تهیه و تنظیم کلیه کارهای پژوهشی اساتید گرانت طرحهای نوع ششم

  • ·         کارشناس: مریم عرب شیرازی

-         شرح وظایف: تهیه و تنظیم کلیه کارها در خصوص حساب عمومی و عمرانی و رفع مغایرت احتمالی و ارسال اسناد به اداره کل امور مالی و مغایرت بانکی

  • ·         کارشناس: آمنه فرهادی

-         شرح وظایف: تهیه و تنظیم اسناد حساب اختصاصی و رفع مغایرت و ارسال اسناد و کلیه کارها در خصوص شهریه دانشجویان نوبت دوم و شبانه و غیره