واحد مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم

واحد مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم


واحد مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکدگان علوم با هدف ارتقا سلامت و بهداشت روان دانشجویان عزیز، کارکنان گرامی و اعضا محترم هیات علمی در بخشهای مشاوره و راهنمایی، ارزیابی اولیه، ارجاع مناسب به مرکز مشاوره دانشگاه تهران و بهداشت روان در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت روان، ضمن برقراری ارتباط با خانواده های محترم و اساتید مشاور و راهنمای گرامی، فعالیتهای ذیل را انجام می دهد:

  1. نظارت مستمر بر روند تحصیلی و کمک به ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان
  2. کنترل افت تحصیلی دانشــجویان دارای مشــکلات تحصیلی و شــناسایی دلایل افـت تحصیلی دانشجویان
  3. ایجاد ارتباط صمیمانه و شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان
  4. تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع
  5. ایجاد بستر مناسب درخصوص تعامل خانواده-دانشجو و دانشگاه در ابعاد روانشناختی، تحصیلی، رفاهی، انضباطی و …
  6. نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی کارگاه های مهارت های زندگی

 

سرکار خانم کچویی (کارشناس محترم روانشناسی بالینی و مرکز مشاوره) روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 15:30 در محل طبقه دوم ساختمان مرکری دانشکدگان علوم، اتاق شماره 271 (روبروی دبیرخانه دانشکدگان) آماده ارائه خدمات می باشد. شماره تماس : 66971940

 

آدرس کوتاه :