وام ضروری ویژه دکتری

دانشجویان گرامی تا تاریخ 14 مرداد می توانند  جهت ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری  به اداره خدمات دانشجویی پردیس علوم مراجعه نمایند.

مدارک لازم :

1- فرم  مربوط  به  وام ضروری  که  توسط  معاونت دانشجویی  امضا و مهر شده باشد. فرم را از اینجا دانلود کنید.

2- فاکتور مربوطه هزینه کرد مبلغ 30000000 ریال یا بیشتر

 

آدرس کوتاه :