وام ضروری ویژه دکتری

وام ضروری ویژه دکتری


دانشجویان گرامی تا تاریخ 14 مرداد می توانند  جهت ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری  به اداره خدمات دانشجویی پردیس علوم مراجعه نمایند.

مدارک لازم :

1- فرم  مربوط  به  وام ضروری  که  توسط  معاونت دانشجویی  امضا و مهر شده باشد. فرم را از اینجا دانلود کنید.

2- فاکتور مربوطه هزینه کرد مبلغ 30000000 ریال یا بیشتر

 

آدرس کوتاه :