وام ویژه دکتری - سه ماهه زمستان

وام ویژه دکتری - سه ماهه زمستان


به اطلاع کلیه دانشجویان روزانه دکتری متقاضی وام ویژه دکتری می رساند جهت درخواست وام 3 ماهه زمستان  تا تاریخ  96/10/30  به سامانه گلستان  مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است بنابر اعلام صندوق رفاه دانشجویان امکان تمدید میسر نمی باشد.

آدرس کوتاه :