وبینار شبیه سازی کوانتومی در NISQ era / دکتر ابوالفضل بیات

وبینار شبیه سازی کوانتومی در NISQ era / دکتر ابوالفضل بیات


وبینار تخصصی در حوزه فن آوری های کوانتومی توسط دکتر ابوالفضل بیات از دانشگاه علوم الکترونیک و فن آوری چین، با موضوع شبیه سازی کوانتومی در NISQ era، ساعت 2 عصر چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد.

لینک شرکت در وبینار: 

http://www.skyroom.online/ch/iqst_ut/conference

آدرس کوتاه :