وب سایت جدید دانشکده زیست شناسی راه اندازی شد.

وب سایت جدید دانشکده زیست شناسی راه اندازی شد.


وب سایت جدید دانشکده زیست شناسی با هدف معرفی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران و به منظور تعامل بهتر با مجموعه دانشگاهی، پژوهشگران و بازدیدکنندگان و تعاملات بین المللی، در راستای سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق 1404 و بر اساس برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران  پیاده سازی و راه اندازی گردیده است.

در وب سایت جدید تلاش بر آن بوده که اطلاعات جامعتری از دانشکده زیست شناسی و پژوهشها و دستاوردهای این دانشکده ارائه گردد. این وب سایت در حال توسعه می باشد و اطلاعات جامعتری به زودی به آن افزوده خواهد شد.

وب سایت دانشکده زیست شناسی

 

 

 

 

آدرس کوتاه :