ویژگی‌های اپتیکی نانوساختارهای خودسامانده ایجاد شده در لایه‌های نازک حساس به نور AgCl-Ag

ویژگی‌های اپتیکی نانوساختارهای خودسامانده ایجاد شده در لایه‌های نازک حساس به نور AgCl-Ag


آگهی دفاع از پایان‌نامه دکتری

رشته:  فیزیک اتمی و مولکولی

عنوان: ویژگی‌های اپتیکی نانوساختارهای خودسامانده ایجاد شده در لایه‌های نازک حساس به نور AgCl-Ag

دانشجو : سمیه کاشانی

استاد راهنما : دکتر ارشمید نهال

داوران داخلی : دکتر میرفائز میری  -  دکتر خسروحسنی

داوران خارجی : دکتر سیدمحمد مهدوی از دانشگاه صنعتی شریف - دکتر محمد امیری از دانشگاه بوعلی

زمان : دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 15:30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده:

در این پایان‌نامه  سازوکار شکل‌گیری و  ویژگی‌های نوری   ساختارهای‌دوره‌ای خودسامانده متشکل از نانوذرات نقره که توسط تک باریکه لیزر در لایه‌های نازک موجبری حساس به نور  مانند AgCl-Ag ایجاد شده‌اند، مطالعه شده است. نتایج مشاهدات تجربی نشان می‌دهند که فرآیند پس‌خور مثبت در حین تشکیل این ساختارها همیشگی نیست،  و کیفیت ساختارهای ایجاد شده در زمان دچار افت و خیز می‌شود. در در بخش نخست این پایان‌نامه به بررسی و مطالعه سازوکار تشکیل ساختارهای‌دوره‌ای خودسامانده  با بررسی تحول زمانی نانوساختارهای خودسامانده و هم‌چنین مدل‌سازی الکترومغناطیسی  پرداخته شده است.  
 
در بخش دوم از مطالعات،   ویژگی‌های کایراپتیکال القایی در لایه‌های نازک حساس به نور بررسی شد. در این پژوهش به کمک دو تابش متوالی پرتو لیزر با قطبش خطی به گونه‌ای که صفحات قطبش آن‌ها با یکدیگر  زاویه‌ای مخالف صفر  بسازند، نانوساختارهای کایرال در لایه نازک القا شد. در نتیجه وجود این ساختارها، در لایه نازک خواص کایراپتیکال خطی مانند چرخش اپتیکی بزرگ و دوفامی دایره‌ای القا شد. با توجه به خواص کایراپتیکال القا شده، لایه‌های نازک حساس به نور شامل توری‌های خودسامانده متقاطع می‌توانند پیشنهادی برای فرامواد باشند.


 

آدرس کوتاه :