پذیرش امریه جهت فعالیت در امور بین الملل در پردیس علوم

      دانش آموخته رشته های علوم یا فنی مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزار اکسل

 ایمیل جهت ارسال رزومه و تعیین وقت مصاحبه: intsci@ut.ac.ir

شرایط :

1- دارا بودن حداقل معدل 16

2-  ارائه مدرک زبان انگلیسی (تافل یا IELTS) و توانائی مکالمه و نگارش به زبان انگلیسی

3-  سابقه فعالیت پژوهشی با ارائه مستندات

4- ارائه مدرک مبنی بر تسلط بر نرم افزارها: اکسل و ...

5- تأییدیه وضعیت تحصیلی متقاضی با صورتجلسه دانشکده

6- عدم وجود پرونده انضباطی در طول سنوات تحصیلی

7- بومی تهران

8- ارائه تأییدیه از استاد راهنما

 

 

آدرس کوتاه :