پذیرش امریه جهت فعالیت در امور بین الملل در پردیس علوم

پذیرش امریه جهت فعالیت در امور بین الملل در پردیس علوم


      دانش آموخته رشته های علوم یا فنی مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزار اکسل

 ایمیل جهت ارسال رزومه و تعیین وقت مصاحبه: intsci@ut.ac.ir

شرایط :

1- دارا بودن حداقل معدل 16

2-  ارائه مدرک زبان انگلیسی (تافل یا IELTS) و توانائی مکالمه و نگارش به زبان انگلیسی

3-  سابقه فعالیت پژوهشی با ارائه مستندات

4- ارائه مدرک مبنی بر تسلط بر نرم افزارها: اکسل و ...

5- تأییدیه وضعیت تحصیلی متقاضی با صورتجلسه دانشکده

6- عدم وجود پرونده انضباطی در طول سنوات تحصیلی

7- بومی تهران

8- ارائه تأییدیه از استاد راهنما

 

 

آدرس کوتاه :