پروفایل بیان تعدادی از microRNA‌‌ها در سلول‌های CD4+ T و CD8+ T برگرفته از مبتلایان به آسم و افراد کنترل / دانشجو : محسن بدل زاده

پروفایل بیان تعدادی از microRNA‌‌ها در سلول‌های CD4+ T و CD8+ T برگرفته از مبتلایان به آسم و افراد کنترل / دانشجو : محسن بدل زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده زیست شناسی

 

عنوان: پروفایل بیان تعدادی از microRNA‌‌ها در سلول‌های CD4+ T و CD8+ T برگرفته از مبتلایان به آسم و افراد کنترل

دانشجو : محسن بدل زاده

رشته:  زیست شناسی سلولی و مولکولی

استاد راهنما: دکتر علی فرازمند

 

زمان : سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲

مکان : کلاس ۱۱۲ دانشکده زیست شناسی

آدرس کوتاه :