پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران در دانشکده شیمی دانشگاه تهران برگزار شد.

پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران در دانشکده شیمی دانشگاه تهران برگزار شد.


رئیس انجمن شیمی ایران، آقای دکتر شمسی پور و نیز دبیر سمینار، آقای دکتر جهانبخش قاسمی به ایراد سخنرانی پرداختند. طی روزهای چهارم و پنجم آذرماه، سخنرانان مدعو از کشورهای آلمان، استرالیا و ایتالیا به ارائه جدیدترین یافته­هایشان در زمینه کمومتریکس پرداختند. حدود بیست سخنرانی توسط استادان داخلی و دانشجویان ارائه گردید. در مراسم اختتامیه، به اساتید مدعو خارجی، سخنران برگزیده، پوسترهای برگزیده، حامیان و نیز کادر اجرایی هدایایی از طرف دبیر سمینار اهدا شد.

 

آدرس کوتاه :