پیام تسلیت پردیس علوم به مناسبت درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی

پیام تسلیت پردیس علوم به مناسبت درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی


یکی پارسی بود هشیار نام

که برچرخ کردی به دانش لگام

درگذشت اندوهبار افتخار ایرانیان، نگین دانش ایران زمین، ملکه ریاضیات، پروفسور مریم میرزاخانی را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی ایران به ویژه جامعهی ریاضی کشور، بانوان این مرزو بوم و همه ایرانیان تسلیت میگوییم. باشد که راهش ادامه یابد.

پردیس علوم دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :