چاپ مقاله آقای دکتر صابری عضو هیات علمی پردیس علوم، در مجله Nature Communications

مقاله آقای دکتر عباس علی صابری، عضو محترم هیات علمی دانشکده فیزیک پردیس علوم با عنوان Characterizing rare fluctuations in soft particulate flowes در مجله Nature Communications به چاپ رسیده است.
این  موفقیت تحسین برانگیز  را به ایشان  و جامعه دانشگاهی تبریک می گوییم.

 

آدرس کوتاه :