نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان معاونت اداری

کارکنان معاونت اداری


معاونت مالی و اداری پردیس علوم

 معاون مالی و اداری پردیس: دکتر مجید حمزه لو

 موقعیت: طبقه دوم ساختمان مرکزی پردیس علوم- دفتر معاونت مالی و اداری

 مسئول دفتر معاونت مالی و اداری: منصوره علی زاده زیده سرایی

 تلفن: 66495292-66971940

 داخلی:2462

 فکس: 66495292

امور اداری و پرسنلی و رفاهی

ریاست: اعظم امیرآتشانی 

آدرس: طبقه دوم ساختمان مرکزی پردیس علوم- دفتر امور اداری

تلفن: 61113705

کارکنان حوزه معاونت اداری:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

حسنیه سادات جلال زاده

کارشناس امور اداری

2724

مرضیه معافی

کارشناس امور رفاهی

2724

عباس عبودی

مسئوول دبیرخانه

2464

محمد یزدی

بایگان پردیس علوم

2464

 

واحد حسابداری

ریاست: محمد رضا شفیعی

آدرس: طبقه دوم ساختمان مرکزی پردیس علوم- دفتر حسابداری

تلفن: 66491621- 61112465