نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان 1

کارکنان 1


 

خ/آ

نام خانوادگی

محل خدمت

شماره تماس

خانم

ابیات

آزمایشگاه شیمی

61113647

آقای

احدی

امور فارغ­ التحصیلی - تحصیلات تکمیلی

61112562

خانم

احمد قشلاقی

امور تربیت بدنی

66415475

خانم

احمدی سخا

آزمایشگاه زیست شناسی

61112492

آقای

اخوت

آزمایشگاه آموزشی گیاه­ شناسی عمومی

61113321

خانم

اردوخانی

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

61112721 - 66415712

خانم

استوار

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

آقای

اسدی

حسابداری

61112465

خانم

اسلامی

کتابخانه فیزیک

61118613

آقای

اظهری کادیجانی

آزمایشگاه فیزیک

61118764 - 61118625

خانم

افشاری آذر

آزمایشگاه شیمی

61112628

خانم

الهی

آزمایشگاه زمین شناسی

61113305

خانم

امیرآتشانی 

امور اداری، پرسنلی و رفاهی

61113705

آقای

ایوبی

تأسیسات فیزیک

61118665

آقای

آجورلو

اموال و تغذیه فیزیک

61118701 - 61118666

آقای

آقا بابایی

امور تربیت بدنی

66415036

خانم

آقامحمدی

آزمایشگاه شیمی

61113707

آقای

آیراملو

روابط عمومی

66412556

خانم

با انصاف

آموزش کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زمین شناسی

61112717

خانم

باقرشاهی

مرکز خدمات رایانه 

61112880

خانم

باقری

کتابخانه پردیس

61113633

خانم

باهوش

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

آقای

بختیاری

کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112627

خانم

بخشی

سایت تحصیلات تکمیلی

61113657

خانم

برازش

اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی

61112468 - 66412184 

خانم

بیاتی

دفتر ریاست دانشکده زمین شناسی

61112623 - 66491623

آقای

پارسا

موزه جانورشناسی

61112701

خانم

پاکزادمنش

امور فرهنگی و فوق برنامه

66415475

خانم

پوراحمد

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

آقای

پوشش ­دوست

امور دانشجویی- ­تسویه حساب

61113328

خانم

جعفری

اتوماسیون تغذیه

61112468

آقای

جعفری

تأسیسات پردیس

61113227

خانم

جعفری

کتابخانه پردیس

61112616

خانم

جلال زاده

امور اداری

61112724

آقای

جنابی

کارپردازی فیزیک

61118648

آقای

حسن پور

امور فارغ التحصیلی- کارشناسی

61112562

خانم

حسین نژاد

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

61112797

خانم

حسینی

دفتر ریاست دانشکده شیمی

61113301

خانم

حسینی

آزمایشگاه شیمی

61113707

خانم

حیدری

آزمایشگاه سیتولوژی

61113390

خانم

خالصی

سایت دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113656

آقای

خلیل نژاد

کتابخانه پردیس

61112616

خانم

خواجه ئیان

آموزش پردیس

61112498

خانم

خونساری زاده

آزمایشگاه فیزیک

61118770

خانم

دلفی

آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی جانوری

61112460

آقای

دیلمی

سایت کارشناسی

61112475

آقای

ذوالفقار عجب شیر

جمع اموال

61112466

آقای

ربیعی

امور پشتیبانی

61113630 - 66972073

خانم

رحیم زاده  

پژوهش­های کاربردی

61112712

آقای

رحیمی

حمل و نقل پردیس

61113630

آقای

رضازاده

آزمایشگاه زمین شناسی

61112906

آقای

رضایی

آموزش کارشناسی زیست شناسی

61113732

خانم

رهنما

امور کامپیوتر فیزیک

61118746

خانم

زارعی

امور بین­ الملل

61112797

آقای

زحمتکش

تحصیلات تکمیلی ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

آقای

زراعتکار

روابط عمومی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112478

خانم

زراعتکار

کتابخانه پردیس

61113633

آقای

زیبایی

تأسیسات فیزیک

61118665

خانم

ساعتی

آموزش پردیس

61113705

خانم

سبحانی

آموزش پردیس

61112498

آقای

سبزواری

آموزش تحصیلات تکمیلی زیست شناسی

61113732

خانم

سلطان ویس

امور شاهد و ایثارگر

66415907

خانم

سلیمانی

خدمات آزمایشگاه زیست شناسی

61113560

آقای

سیدعلیخانی

سایت کارشناسی

61113657

خانم

شجاعت الحسینی

آموزش تحصیلات تکمیلی فیزیک

61118620

خانم

شجاعی

امور دانشجویی

61118618

خانم

شفیعی

آموزش کارشناسی فیزیک

61118649

آقای

شفیعی

حسابداری

66491621 - 61113631

خانم

شکویی سعیدیان

آموزش دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61113649

خانم

شیخ پور

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

آقای

صالحی

موزه جانورشناسی

61112701

آقای

صدوقی

مزرعه پردیس

2636704002

خانم

صمدی

آزمایشگاه شیمی

61113300

خانم

طاهری

آزمایشگاه مرکزی دستگاهی

61113300

خانم

طایفه

سایت بیوتکنولوژی

66413835 - 66491622

آقای

عباسی روح­ اللهی

آزمایشگاه آموزشی میکروبیولوژی

61113560

آقای

عبودی

دبیرخانه

61112464

خانم

عرب سلمانی

آزمایشگاه آموزشی گیاه ­شناسی عمومی

61113321

خانم

عرب شیرازی

حسابداری

61112465

خانم

عزیزی

حسابداری فیزیک

61118655

خانم

عسگری

آزمایشگاه شیمی

61113400

آقای

عظیمی

امور فارغ التحصیلی

61112562

خانم

علمشاهی

دفتر ریاست دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

61112295 - 66412178

خانم

علی زاده زیده سرایی

دفتر معاونت مالی و اداری

66495292 - 61112462

خانم

علیمردانی

روابط عمومی پردیس

66412556

آقای

عموزاده

سلف اساتید و تغذیه فیزیک

61118657

خانم

عندلیب

آزمایشگاه آموزشی  بیوشیمی- ایمنی­ شناسی

61113560

آقای

غلامحسینی

کارپردازی پردیس

61112465

خانم

فتوحی

آزمایشگاه آنالیز حرارتی شیمی

61113647

آقای

فرجی

انبار پردیس

61113304

خانم

فرزانه

دفتر ریاست پردیس

61112461 - 66403672

خانم

فرهادی

حسابداری

61112465

خانم

فضیلی

آزمایشگاه بافت شناسی

61113390

آقای

فلاح زاده

مهندس ناظر طرح­ های عمرانی پردیس

---

خانم

فلاحی

آزمایشگاه فیزیک

61118770

خانم

فهیمی

کتابخانه

61118613

خانم

فیض جباریان

دفتر گروه بیوتکنولوژی

66413835 - 66491622

خانم

قدرتی

اداره خدمات پژوهشی

61112797

خانم

قدیری

پژوهش­ های بنیادی

61112797

خانم

قدیم خانی

آزمایشگاه شیمی

61113707

خانم

قربانی

دفتر جذب

61113641-  66492973

آقای

قلی پور

آموزش پردیس

61112562

خانم

کفاشی

آزمایشگاه شیمی

61112628

آقای

کوهی

حمل و نقل پردیس

61113630

خانم

گلجانی

امور دانشجویی - وامها

61113328

آقای

لفطه

کتابخانه پردیس

61112616

خانم

متین سرشتی

کتابخانه پردیس

61112467

خانم

محمدی ترکمانی

آزمایشگاه شیمی

61112628

خانم

مستعدی

آموزش تحصیلات تکمیلی شیمی

61113640

آقای

مسعودی

امور­ تسویه حساب

61113328

خانم

معافی

امور رفاهی

61112724

خانم

مغربی

کتابخانه پردیس- بخش کاووش

61113635

خانم

ملاجان

دفتر ریاست دانشکده فیزیک

61118652 - 88635911

خانم

ملک حسین پور

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

خانم

ملکوتی نژاد

آزمایشگاه توالی یابی DNA

61113561

خانم

مهدی زاده نودهی

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس علوم

66413346

آقای

مهدیقلی

آزمایشگاه آموزشی گیاه­ شناسی عمومی

61113321

خانم

مهربان راد

آموزش پردیس

61112498

آقای

موسوی

امورعمومی

61118664

خانم

میرافضل

آزمایشگاه فیزیک

61118770

خانم

مینایی

آزمایشگاه ژنتیک پایه – ژنتیک مولکولی 

61113390

خانم

ناخدا

کتابخانه پردیس- میز امانت

61113634

خانم

نبی ­زاده تویسرکانی

دفتر مجله

61113305

خانم

نجومی

آموزش کارشناسی شیمی

61113640

آقای

نیکبخت

دبیرخانه دانشکده فیزیک

61118604

آقای

هاشمی

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

61112619

خانم

هاشمی

دفتر ریاست دانشکده زیست شناسی

61113314

آقای

یزدی

بایگانی

61112464

آقای

یوسفی

مرکز خدمات رایانه  پردیس

61112880