اطلاع رسانی کتابخانه پردیس علوم

کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی پردیس علوم

کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی پردیس علوم


به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران می رساند، کتابخانه پردیس علوم اقدام به برگزاری کارگاههای متعدد آموزشی می نماید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه نمایند.

کارگاههای آموزشی کتابخانه مرکزی پردیس علوم