کارگاه آشنایی با آزمون های TOEFL و IELTS

کارگاه آشنایی با آزمون های TOEFL و IELTS


به اطلاع می رساند انجمن علمی - دانشجویی ریاضی در راستای آشنا کردن دانشجویان با شیوه مطالعه، نوع سوالات مطرح شده و موارد مهم برای آزمونهای TOEFL و IELTS، کارگاه رایگان برای عموم در روز سه شنبه 98/8/21 به مدت 4 ساعت برگزار می کند.
 

آدرس کوتاه :