کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش

کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش


معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با همکاری معاونت پژوهشی پردیس علوم برگزار می‌کند:
کارگاه آموزشی اخلاق پژوهش

برنامه کارگاه:

  • پژوهش اخلاق‌مدار و مصادیق سوء‌رفتار پژوهشی

ارائه‌دهنده: دکتر سید امیر کیوان قربانی تنها
عضو هیات علمی پردیس فنی دانشگاه تهران و مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در ترویج اخلاق پژوهش

  • معیارهای شناسایی نشریات و کنفرانس‌های معتبر

ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا مهربان‌پور
عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو کمیته اعتبارسنجی نشریات معاونت پژوهشی دانشگاه

  • نمونه‌های تاریخی و معاصر سوء رفتار پژوهشی در دنیا

ارائه‌دهنده: دکتر برزو نظری
عضو هیات علمی پردیس فنی دانشگاه تهران

 

زمان: یکشنبه 1398/9/3 از ساعت 9 الی 12
مکان: سالن شهید دهشور پردیس علوم

 

آدرس کوتاه :