کارگاه آموزشی "تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی"

کارگاه آموزشی "تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی"


کارگاه آموزشی "تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی"

 

مدرس دوره: دکتر عبدالرحمن رجبی

(عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران)

 

زمان: چهارشنبه هر هفته ساعت 15 تا 17 به مدت 10 جلسه

شروع دوره از 1399/11/29

 

برگزاری کارگاه از طریق سامانه skyroom می باشد.

>> ثبت نام در کارگاه تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی

 

 

آدرس کوتاه :