کارگاه آموزشی زمین شناسی - تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی

کارگاه آموزشی زمین شناسی - تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی


 

کارگاه آموزشی "تنظیم طرح های اکتشافی و گزارشات معدنی"

 

مدرس دوره: دکتر عبدالرحمن رجبی

(عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران)

 

زمان: چهارشنبه هر هفته ساعت 15 تا 17 (10 جلسه)

شروع دوره از 1399/11/29

 

برگزاری کارگاه از طریق سامانه skyroom می باشد.

 

آدرس کوتاه :