کارگاه آموزشی نظریه کنترل و دستگاههای دینامیکی

کارگاه آموزشی نظریه کنترل و دستگاههای دینامیکی


                

 

 

DYNAMICAL SYSTEMS & CONTROL THEORY

SHORT COURSE AT THE UNIVERSITY OF TEHRAN

Prof. FRITZ COLONIUS

UNIVERSITY OF AUGSBURG

 

 

LECTURE OUTLINE

INTRODUCTION TO CONTROL

CONTROLLABILITY AND OBSERVABILITY

STABILIZATION

CONTROL SETS AND THE CONTROL FLOW

SPECTRAL THEORY FOR BILINEAR SYSTEMS

INVARIANCE ENTROPY AND CONTROL UNDER COMMUNICATION CONSTRAINTS

 

SPEAKER BIOGRAPHY

After early work on functional differential equations, optimal periodic control and parameter identification problems, Fritz Colonius has mainly worked on various aspects of nonlinear systems theory and its relations to deterministic and random dynamical systems. The monograph "The Dynamics of Control", Birkhauser (2000), coauthored with Wolfgang Kliemann, was an acme of this research lying the foundations for much further work. His recent interests include control under information constraints, aspects of piecewise deterministic Markov processes and quasistationary measures.

 

26-30 january 2019 

 

(6-10 bahman 1397)

10- 12 (MAIN COURSE)

9- 10 (COURSEWORK)

AFTERNOON (DISCUSSION)

 

HASHTROODI HALL

SCHOOL OF MATHEMATICS, STATISTICS AND COMPUTER SCIENCE

UNIVERSITY OF TEHRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW TO APPLY

Please send the application form under the subject ''Registration'' to ut.short.courses.appmath@gmail.com

 

An attendance certificate will be issued at the end of the course.

Poster of Workshop

 

آدرس کوتاه :