کارگاه تخصصی ویراستاری

کارگاه تخصصی ویراستاری


کتابخانه مرکزی پردیس علوم، کارگاه تخصصی ویراستاری برگزار می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه فرمایید.

کارگاه تخصصی ویراستاری

 

آدرس کوتاه :