کارگاه فشرده بهینه سازی استوار در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار شد.

کارگاه فشرده بهینه سازی استوار در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار شد.


کارگاه فشرده بهینه سازی استوار در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱ در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم برگزار گردید. مدرس این دوره دکتر احمدرضا مرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه آیندهون هلند و از دانشجویان قدیمی رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تهران و مجری دوره دکتر مجید سلیمانی دامنه، عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم بودند. بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، خوارزمی، علم و صنعت و امیرکبیر در این دوره شرکت نمودند و مباحث پایه‌ای در بهینه سازی استوار و کاربردهای آن ارائه شد.

آدرس کوتاه :