کارگاه پایتون - 1

کارگاه پایتون - 1


انجمن علمی- دانشجویی دانشکده فیزیک برگزار می کند.

کارگاه پایتون و فیزیک

مدرسین: پارسا جویان - علی گل محمدی

آشنایی با حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
آموزش رسم نمودار و ساخت انیمیشن جهت شبیه سازی به کمک کتابخانه Matplotlib
بررسی چند مسئله پرکاربرد و انجام پروژه

پیشنیاز: ریاضیات عمومی و آشنایی مقدماتی با پایتون

هزینه دوره:

برای کلیه دانشجویان: 120 هزارتومان
دانشجویان دانشگاه تهران با 25 درصد تخفیف، 90 هزار تومان
دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران: با 50 درصد تخفیف، 60 هزار تومان


زمان کارگاه:
از 9 تا 24 بهمن 1399
هر پنجشنبه و جمعه از ساعت 10:30  الی
12

 

آدرس کوتاه :