نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی


کتابخانه مرکزی پردیس علوم مجموعه­ ای نفیس از کتاب­های فارسی و لاتین، کتاب­های الکترونیکی، مجلات فارسی و لاتین، مجلات الکترونیکی، لوح­های فشرده و پایان­نامه­ های دانشجویی است.

کتابخانه ­های دانشــکده فیـزیـک و دانشـکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نیز زیر نظر کتابخانه مرکزی پردیس خدمــــات خود را ارائه می­دهند.

 

آمار منابع این کتابخانه­ها به شرح ذیل می باشد:

 

مجموع

کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

کتابخانه دانشکده فیزیک

کتابخانه مرکزی پردیس

منابع کتابخانه­ای

20698

762 جلد

3845 جلد

16091 جلد

کتاب فارسی

34851

6709 جلد

9860 جلد

18282 جلد

کتاب لاتین

5000

5000 عنوان

5000 عنوان

5000 عنوان

کتاب الکترونیکی

4273

------

-------

2959 جلد

مجله فارسی

39808

4794 جلد

6959 جلد

28055 جلد

مجله لاتین

700

700 عنوان

700 عنوان

700 عنوان

مجله الکترونیکی

15

15 عنوان

15 عنوان

15 عنوان

پایگاه اطلاعاتی

489

--------

---------

489 جلد

لوح فشرده فارسی

1327

--------

---------

1327 جلد

لوح فشرده لاتین

4789

823 جلد

857 جلد

3109 جلد

پایان نامه­ها

110636

18803 جلد

27236 جلد

76027 جلد

مجموع