نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه مرکزی پردیس علوم

کتابخانه مرکزی پردیس علوم


 
کتابخانه مرکزی پردیس علوم مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های فارسی و لاتین، کتاب‌های الکترونیکی، مجلات فارسی و لاتین، مجلات الکترونیکی، لوح‌های فشرده و پایان‌نامه‌های دانشجویی است. 
کتابخانه‌های دانشــکده فیـزیـک و دانشـکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نیز زیر نظر کتابخانه مرکزی پردیس خدمــــات خود را ارائه می‌دهند. 
آمار منابع این کتابخانه‌ها به شرح ذیل می باشد:
 
مجموع کتابخانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر کتابخانه دانشکده فیزیک کتابخانه مرکزی پردیس منابع کتابخانه-ای
20698 762 جلد 3845 جلد 16091 جلد کتاب فارسی
34851 6709 جلد 9860 جلد 18282 جلد کتاب لاتین
5000 5000 عنوان 5000 عنوان 5000 عنوان کتاب الکترونیکی 
4273 ------ ------- 2959 جلد مجله فارسی
39808 4794 جلد 6959 جلد 28055 جلد مجله لاتین
700 700 عنوان 700 عنوان 700 عنوان مجله الکترونیکی 
15 15 عنوان 15 عنوان 15 عنوان پایگاه اطلاعاتی
489 -------- --------- 489 جلد لوح فشرده فارسی
1327 -------- --------- 1327 جلد لوح فشرده لاتین
4789 823 جلد 857 جلد 3109 جلد پایان نامه‌ها
110636  18803 جلد 27236 جلد 76027 جلد مجموع