نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه پردیس علوم

کتابخانه پردیس علوم


 
کتابخانه مرکزی پردیس علوم مجموعه‌ای نفیس از کتاب‌های فارسی و لاتین، کتاب‌های الکترونیکی، مجلات فارسی و لاتین، مجلات الکترونیکی، لوح‌های فشرده و پایان‌نامه‌های دانشجویی است. 
کتابخانه‌های دانشــکده فیـزیـک و دانشـکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نیز زیر نظر کتابخانه مرکزی پردیس خدمــــات خود را ارائه می‌دهند.