کتاب اطلس خرچنگ‌های خلیج فارس، نوشته دکتر رضا ندرلو، عضو هیأت علمی دانشکده زیست‌ شناسی پردیس علوم از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر شد.

کتاب اطلس خرچنگ‌های خلیج فارس، نوشته دکتر رضا ندرلو، عضو هیأت علمی دانشکده زیست‌ شناسی پردیس علوم از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر شد.


کتاب اطلس خرچنگ‌های خلیج فارس، نوشته دکتر رضا ندرلو، عضو هیأت علمی دانشکده زیست‌ شناسی پردیس علوم از سوی انتشارات اسپرینگر منتشر شد.

 این کتاب حاصل ۱۴ سال مطالعه تاکسونومی خرچنگ‌های خلیج فارس و دریای عمان است که دکتر رضا ندرلو، عضو هیأت علمی دانشکده زیست‌شناسی پردیس علوم، از سال ۱۳۸۲  آن را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۷ در قالب اطلسی رنگی و ۴۴۴ صفحه‌ای به چاپ رسیده که شامل اطلاعات ۲۵۶ گونه خرچنگ می‌شود.

این کتاب، به شرح کاملی درباره خلیج فارس و دریای عمان و تاریخچه مطالعه سیستماتیک خرچنگ‌ها (براکیورا) بالاخص مطالعه خرچنگ‌ها در منطقه جنوب ایران، تبارها و زیرگروه‌های مختلف خرچنگ‌ها می‌پردازد.

تصاویری رنگی از نمونه‌های مربوط به هرگونه و رسامی‌هایی دقیق و راه‌گشا و نیز نقشه‌های کاملاً واضح در کنار این تصاویر، پژوهشگر علاقه‌مند را به خوبی در کسب اطلاعات و مقایسه و تحلیل ریخت‌ شناسی خرچنگ‌ها یاری می‌کند. نکته بسیار مهم و آموزنده‌ای که می‌توان درباره تصویرهای این کتاب به آن اشاره کرد، مشخص بودن شناسه و شماره موزه‌ای هر نمونه‌ای است که تصویر آن در کتاب به چشم می‌خورد.

آدرس کوتاه :