کسب رتبه اول نشریات علمی تخصصی علوم پایه کشور توسط نشریه دنا

کسب رتبه اول نشریات علمی تخصصی علوم پایه کشور توسط نشریه دنا


نشریه دنا یکی از اصلی ترین وجوه اصالت انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران است که ارزش و کیفیت خود را از نظر محتوای علمی به عنوان رسالت اصلی خود و طراحی ظاهری به اثبات رسانده و به نوعی بلوغ رسیده است و کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌های ملی و دانشگاهی، شاهدی بر این موضوع است.

در سال ۱۳۸۵ نشریه ندا برای اولین بار توسط انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران منتشر شد و در سال ۱۳۹۰ نشریه ندا به دنا تغییر نام داد.

نشریه دنا در یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی کشور موفق به دریافت مقام-های زیر شد:

  • رتبه اول نشریات علمی تخصصی علوم پایه کشور به مدیر مسؤولی خانم بهرامی دانشجوی زیست شناسی
  • رتبه سوم بخش مصاحبه با عنوان" جاده دانشمندی از کجا می‌گذرد؟ " صاحب اثر: خانم صبا فقیه زاده دانشجوی زیست شناسی

پردیس علوم این موفقیت را به دانشکده زیست شناسی و سردبیر و اعضای انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی تبریک می‌گوید.

آدرس کوتاه :