کسب رتبه برگزیده نهایی تیمی دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پردیس علوم در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

کسب رتبه برگزیده نهایی تیمی دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پردیس علوم در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان


ایده تولید روغن‌های غنی از امگا ۳ ، موفق به کسب رتبه برگزیده نهایی تیمی و جایزه 50 میلیون تومانی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان شد.
اعضای تیم: محمد امین گچ پز، محمد حسین متالهی اردکانی، محمد تقی گنج خانلو، پرستو طالع نیا و ریحانه داشاب
محمد حسین متالهی از دانشجویان مقطع دکترا گروه بیوتکنولوژی هستند.

آدرس کوتاه :