کسب رتبه نخست طرح‌های پژوهشی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

کسب رتبه نخست طرح‌های پژوهشی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار


در بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار که از آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد، پنج طرح اعضای هیأت علمی دانشکدگان علوم رتبه نخست را از آن خود کرد.

عنوان طرح‌های اعضای هیأت علمی علوم به این شرح است:

آقای دکتر جهان‌بخش قاسمی؛ عنوان طرح‌ها: اندازه‌گیری نیترات آب با تلفن همراه و تعیین درصد پارافین جامد

آقای دکتر عطا ملک قربان‌زاده؛ عنوان طرح: سامانه نشت‌یاب از راه دور لیزری گاز طبیعی

آقای دکتر یاسر عبدی؛ عنوان طرح‌ها: حسگر ذرات معلق جامد در آب و «آشکار ساز نوری پهن باند گرافین / ‏ سیلیکون»

گفتنی است، از میان این طرح‌ها یکی از دو طرح دکتر یاسر عبدی، استاد دانشکده فیزیک با همکاری دکتر نوروزی، پژوهشگر پسادکتری فیزیک با عنوان «آشکار ساز نوری پهن باند گرافین / ‏ سیلیکون» به عنوان دستاورد منتخب در غرفه نمایشگاه رونمایی و تقدیر شد.

 

آدرس کوتاه :